• הוספת משתמש חדש

    לחצו על ניהול משתמשים בתפריט הנמצא בצד ימין לחצו על הוספת משתמש הנמצא בצד העליון השמאלי של המסך הכניסו א...

    Salome Moha
  • שינוי הרשאות משתמש

    לחצו על ניהול משתמשים בתפריט הנמצא מצד ימין  מצאו את המשתמש לו תרצו לשנות את ההרשאות ולחצו על פרטים ערכו א...

    Tal Ben-Lulu