איך להעלות רשימת עובדים לפעילות יום ההולדת?

כך נוסיף למערכת את פרטי העובדים לשליחת מתנות ימי הולדת:
אין לכם פעילות קיימת? למדריך בנושא איך להקים פעילות חדשה - לחצו כאן

1. במסך הראשי, נלחץ על פעילות ימי ההולדת

2. במסך שיפתח, נלחץ על הוספת נמענים

3. נלחץ על לשונית הוספת נמענים בקובץ

4. נלחץ על הורידו קובץ לדוגמה, ובו נרשום את כל פרטי הנמענים

5. נשמור את הקובץ על המחשב

6.  נלחץ על העלו קובץ מוכן ונבחר בקובץ שמלאנו בו את פרטי העובדים

mceclip2.png

כמה דגשים שחשוב לשים לב אליהם כדי שהפרטים יעלו כמו שצריך:

  • אל תמחקו עמודות מקובץ האקסל, גם אם לא מילאתם אותן
  • ודאו כי אין מרווחי שורה ריקים בקובץ
  • ודאו כי תאריך הלידה ותאריך השליחה זהים 

7. לסיום

  • נסמן עדכון/הוספה לנמענים הקיימים בפעילות זו אם נרצה להעלות עובדים חדשים למערכת ולעדכן את פרטי העובדים שכבר קיימים במערכת.
  • נסמן החלפת הנמענים בפעילות זו אם נרצה להפוך את הנמענים הקיימים ללא פעילים ולהעלות נמענים חדשים במקומם.

    mceclip0.png